Workshop Organizers

Rui (Ranger) Fan
UC San Diego
David J. Kriegman
UC San Diego
Ioannis Pitas
Aristotle University of Thessaloniki
Ming Liu
HKUST

Technical Program Committees

Walterio Mayol-Cuevas, University of Bristol & Amazon
Nemanja Djuric, Uber ATG
Yong Liu, Zhejiang University
Sen Jia, University of Waterloo
Mohammud J. Bocus, University of Bristol
Yanan Liu, University of Bristol
Wenshuo Wang, UC Berkeley
Lei Qiao, Shanghai Jiaotong University
Hengli Wang, HKUST
Huaiyang Huang, HKUST
Peide Cai, HKUST
Yang Yu, HKUST & UDI
Bohuan Xue, HKUST & UDI
Yilong Zhu, HKUST & UDI
Yang Zhang, DisneyResearch|Studio in Zurich
Shuda Li, University of Oxford
Calvin Xing, ZF
Xi Wang, CalmCar

Partners